SNABBFAKTA:

Distansutbildning - 50% - 200 YH-poäng    |    Sju fysiska träffar/år i Göteborg    |    Kursstart september
2 år    |    CSN berättigad – inga utbildningsavgifter    |    45 Platser

Beredskaps- och säkerhetssamordnare (YH-utbildning)

Utbildningen bedrivs på distans 50% och omfattas av totalt 200 YH-poäng.

Den pedagogiska modellen bygger på 14 fysiska träffar (torsdag - lördag) i Göteborg under utbildningens två år. Däremellan bedrivs egna studier av varierande slag som utförs på hemorten varje vecka med support från lärarna på distans. Under de två åren kommer även ett introduktionstillfälle samt ett kompletteringstillfälle att genomföras. Vår ambition är att studierna ska gå att kombinera med ett förvärvsarbete.

Utbildningen är planerad av lärare med lång erfarenhet av både KY-/YH- utbildningar och med mångårig erfarenhet av arbete inom säkerhets-, kris- och beredskapsbranschen. Samma lärare kommer att ansvara för undervisning under utbildning.

YH-utbildningen ger en fördjupad kompetens inom:

 • Beredskapsplanering
 • Informationssäkerhet
 • Krishantering
 • Riskhantering
 • Samhällssäkerhet - inklusive säkerhetsskydd
 • Skydd mot olyckor

Framtida yrken:

 • Beredskapssamordnare
 • Säkerhetssamordnare
 • Säkerhetschef
 • Säkerhetsrådgivare - strateg
 • Säkerhetsskyddschef
 • Brandskyddssamordnare

Krav för ansökan:

 • Gymnasieexamen
 • Engelska 5, 100p
 • Matematik 1, 100p
 • Samhällskunskap 2, 100p
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100p
 • Två års relevant erfarenhet inom säkerhet, riskhantering, beredskapsarbete, krishantering, planeringsarbete, projektledning eller arbetsledning med medarbetaransvar.
  Vi ser erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna som viktig del av utbildningen.

Vår YH-utbildning är kostnadsfri och är berättigad till studiemedel från CSN.