Risk Management Akademin

En bransch under tillväxt

Säkerhetsbranschen är under tillväxt och behovet av kompetent personal följer samma kurva. De krav som ställs är ofta höga, eftersom arbetsområdet spänner över många yrkesdiscipliner och är under utveckling. Man ska kunna förutse risker och kontinuerligt arbeta med organisationens säkerhetsmedvetande, oavsett om man arbetar inom privat näringsliv eller inom offentlig sektor som stat, länsstyrelse eller kommun.

Dagens komplexa samhälle med fler risker och ny lagstiftning innebär ett större behov av robusthet och hållbarhet. Det ställer i sin tur högre krav än tidigare på kompetens hos personer som arbetar med säkerhet.

Svenska Ledargruppen har samlat alla yrkeshögskole- och uppdragsutbildningar under vår Risk Management Akademi RMA. Våra utbildningar ger fördjupade kunskaper och de bästa förutsättningarna för att ytterligare utvecklas i en karriär inom säkerhetsbranschen.

Beredskaps- och säkerhetssamordnare

YH-utbildningar

Vi ansöker regelbundet om att få anordna YH-utbildningar inom säkerhetsområdet. 2022 fick vi tilldelning att fortsätta bedriva vår utbildning Beredskaps- och säkerhetssamordnare under ytterligare tre år. Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel och ger YH-poäng.

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder kurser från våra YH-utbildningar men även helt fristående utbildningar. De flesta sker på distans och halv-/deltid med några korta fysiska träffar. På så vis kan du kombinera arbete med fördjupande studier.

Uppdragsutbildningar finns både som studiemedelsberättigad och att arbetsgivaren står för kostnaden. Vissa ger, efter genomförd kurs, deltagaren YH-poäng. Om du i din arbetsroll har behov av exempelvis beredskapshantering, riskhantering eller krishantering kan det här vara en bra möjlighet för kompetensutveckling i samarbete med din arbetsgivare.

Svenska Ledargruppen - en trygg och kompetent utbildningsanordnare

Vår huvudinriktning:
Som helhetsleverantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap är vi ett stöd till organisationens personal- eller säkerhetsavdelning. Vi har i dagsläget över 400 anslutna abonnemangskunder vilket omfattar drygt 40 000 medarbetare. Våra kunder finns inom såväl offentlig som privat sektor.

Vår utbildningserfarenhet:
Vi har drygt 20 års erfarenhet av att som kursansvariga lärare planera, genomföra och följa upp kurser inom ramen för KY/YH utbildning. Under åren har personal från Svenska Ledargruppen framgångsrikt bedrivit utbildning inom området - som lärare, kursansvarig och huvudlärare.

Förutom lång erfarenhet från utbildning på yrkeshögskola, har vi även lång och bred erfarenhet från företagsutbildningar, seminarier, övningar och workshops. Vi driver även konceptet Utbildningsavdelningen där vi planerar, administrerar och genomför alla arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar åt ett tjugotal företag med sammanlagt cirka 4000 anställda.

Svenska Ledargruppen