Beredskaps- och säkerhetssamordnare

YH-utbildning distans halvfart 200 poäng

Du kan exempelvis arbeta som:
• Beredskapssamordnare
• Säkerhetssamordnare
• Säkerhetschef
• Säkerhetsrådgivare - strateg
• Säkerhetsskyddschef
• Brandskyddssamordnare
• Riskanalytiker

Kursen är fullsatt för 2019.
Ny ansökningsomgång öppnar i januari 2020.

Säkerhetsbranschen är under tillväxt och behovet av kompetent personal följer samma kurva. De krav som ställs på beredskaps- och säkerhetssamordnare är höga, eftersom arbetsområdet spänner över många yrkesdiscipliner och är under utveckling. Man ska kunna förutse risker och kontinuerligt arbeta med organisationens säkerhetsmedvetande, oavsett om man arbetar inom privat näringsliv eller inom offentlig sektor som stat, länsstyrelse eller kommun.

Dagens komplexa samhälle med fler risker och ny lagstiftning innebär ett större behov av robusthet och hållbarhet. Det ställer i sin tur högre krav på kompetens hos personer som arbetar med säkerhet än tidigare.

Vår YH-utbildning Beredskaps- och säkerhetssamordnare ger fördjupade kunskaper och de bästa förutsättningarna för att ytterligare utvecklas i en karriär inom säkerhetsbranschen.

SNABBFAKTA:

Distansutbildning - 50% - 200 YH-poäng    |    Sex fysiska träffar/år i Göteborg    |    Kursstart september 2020
2 år    |    CSN berättigad – inga utbildningsavgifter    |    45 Platser

 

Totalt

Totalt antal ansökningar
174 st
Totalt behöriga ansökningar
117 st
Kvinnor
43 st
Män
74 st

Preliminärt

Antal antagna
45 st
Kvinnor
21 st
Män
24 st
Yngst
21 år
Äldst
57 år
Medelålder
37 år

Beredskaps- och säkerhetssamordnare (YH-utbildning)

Utbildningen bedrivs på distans 50% och omfattas av totalt 200 YH-poäng.

Den pedagogiska modellen bygger på 12 fysiska träffar (preliminärt tor-lör) i Göteborg under utbildningens två år. Däremellan bedrivs egna studier av varierande slag som utförs på hemorten varje vecka med support från lärarna på distans. Under de två åren kommer även ett introduktionstillfälle samt ett kompletteringstillfälle att genomföras. Vår ambition är att studierna ska gå att kombinera med ett förvärvsarbete.

Planerade tillfällen för träffar för årskull 2019:
 • Ht - 2019: Vi startar upp i vecka 36 samt träffas 41, 46 samt 49.
 • Vt - 2020: Vi träffas veckorna 3, 11 och 20.
 • Ht - 2020: Vi startar i vecka 35 samt träffas 41 och 49.
 • Vt - 2021: Vi träffas veckorna 3, 11, 16 samt vecka 24 då examen sker.

(Observera att planeringen är korrigerad 1/7-19)

Utbildningen är planerad av lärare med lång erfarenhet av både KY/YH utbildningar och med mångårig erfarenhet av arbete inom säkerhets-, kris- och beredskapsbranschen. Samma lärare kommer att ansvara för undervisning under utbildning.

Beredskaps- och säkerhetssamordnare

YH-utbildningen ger en fördjupad kompetens inom:

 • Beredskapsplanering
 • Informationssäkerhet
 • Krishantering
 • Riskhantering
 • Samhällssäkerhet - inklusive säkerhetsskydd
 • Skydd mot olyckor

Du kan efter avslutad examen exempelvis arbeta som:

 • Beredskapssamordnare
 • Säkerhetssamordnare
 • Säkerhetschef
 • Säkerhetsrådgivare - strateg
 • Säkerhetsskyddschef
 • Brandskyddssamordnare

Krav för ansökan:

 • Gymnasieexamen
 • Engelska 6, 100p
 • Matematik 2, 100p
 • Samhällskunskap 2, 100p
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100p
 • Ett års relevant erfarenhet inom säkerhet, riskhantering, beredskapsarbete, krishantering, planeringsarbete, projektledning eller arbetsledning.
  Vi ser erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna som viktig del av utbildningen.

Vår YH-utbildning är kostnadsfri och är berättigad till studiemedel från CSN.

Svenska Ledargruppen - en trygg och kompetent utbildningsanordnare

Vår huvudinriktning:
Som helhetsleverantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap är vi ett stöd till organisationens personal- eller säkerhetsavdelning. Vi har i dagsläget över 300 anslutna abonnemangskunder vilket omfattar drygt 35 000 medarbetare. Våra kunder finns inom såväl offentlig som privat sektor.

Vår utbildningserfarenhet:
Vi har drygt 15 års erfarenhet av att som kursansvariga lärare planera, genomföra och följa upp kurser inom ramen för KY/YH utbildning. Under åren har personal från Svenska Ledargruppen framgångsrikt bedrivit utbildning inom området - som lärare, kursansvarig och huvudlärare.

Förutom lång erfarenhet från utbildning på yrkeshögskola, har vi även lång och bred erfarenhet från företagsutbildningar, seminarier, övningar och workshops. Vi driver även konceptet Utbildningsavdelningen där vi planerar, administrerar och genomför alla arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar åt ett tiotal företag med sammanlagt cirka 1000 anställda.

Svenska Ledargruppen