SNABBFAKTA:

Distansutbildning - 50% - 200 YH-poäng    |    14 träffar under utbildningstiden
2 år    |    CSN berättigad – inga utbildningsavgifter    |    45 Platser    |    Ansökan 2024 stängd

Beredskaps- och säkerhetssamordnare (YH-utbildning)

Utbildningen bedrivs på distans 50% och omfattas av totalt 200 YH-poäng.

Den pedagogiska modellen bygger på 14 träffar (torsdag till lördag), av dessa är 7 st fysiska i Göteborg samt 7 st är digitala, fördelade under utbildningens två år. Däremellan bedrivs egna studier av varierande slag som utförs på hemorten varje vecka med support från lärarna på distans. Vår pedagogik bygger på att studenten är närvarande under träffarna då vi genomför uppgifter och aktiviteter som inte lämpar sig som enskilt arbete. Vår ambition är att studierna ska gå att kombinera med ett förvärvsarbete.

Utbildningen är planerad av lärare med lång erfarenhet av både KY-/YH- utbildningar och med mångårig erfarenhet av arbete inom säkerhets-, kris- och beredskapsbranschen. Samma lärare kommer att ansvara för undervisning under utbildning.

YH-utbildningen ger en fördjupad kompetens inom:

 • Beredskapsplanering
 • Informationssäkerhet
 • Krishantering
 • Riskhantering
 • Samhällssäkerhet - inklusive säkerhetsskydd
 • Skydd mot olyckor

Framtida yrken:

 • Beredskapssamordnare
 • Säkerhetssamordnare
 • Säkerhetschef
 • Säkerhetsrådgivare - strateg
 • Säkerhetsskyddschef
 • Brandskyddssamordnare

Krav för ansökan:

 • Gymnasieexamen
 • Lägsta betyget E/3/G i Engelska 5 100p eller motsvarande dokumenterad kunskap
 • Lägsta betyget E/3/G i Matematik 1 100p eller motsvarande dokumenterad kunskap
 • Lägsta betyget E/3/G i Samhällskunskap 2 100p eller motsvarande dokumenterad kunskap
 • Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100p eller motsvarande dokumenterad kunskap
 • Minst två års relevant erfarenhet inom säkerhet, riskhantering, beredskapsarbete, krishantering, planeringsarbete, projektledning eller arbetsledning med medarbetaransvar inom området.
  Vi ser erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna som viktig del av utbildningen.

Vår YH-utbildning är kostnadsfri och är berättigad till studiemedel från CSN.